Ordförandes   -    styrelsens   -    klubbens   -   informationssida.
 
Telefonnumret till klubblokalen är 0730-534375
 
Besök vår klubblokal: det finns ofta medlemmar på klubben onsdagar från 18.00,
fredag och lördag från 19.00 och söndagar från klockan 15.00.     
Detta gäller då det inte är Mc säsong, men vid dåligt väder finnas ofta medlemmar
där även under denna tid av året.. Så vid regn kolla om någon är i klubblokalen.
Du tänker väl inte låta dem sitta där och "ljuga" för sig själva ??
 
Eftersom vår klubblokal är så fin vill vi att den utnyttjas mer, kom med förslag till
styrelsen på olika aktiviteter som kan vara lämpliga under den mörka årstiden.

Det vore också uppskattat om flertalet klubbmedlemmar hade vägarna förbi lite oftare..
 
Se under "På Gång" vad som sker i klubben under året.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tider för styrelse och klubbmöten: Se styrelse sidan.
Tänk på att klubbmötena är klubbens högsta beslutande instans och att det är på klubbmötena
Du gör Din röst hörd. Vi väntar på Dina synpunkter och önskemål
Anteckna redan nu i Din almanacka så att Du inte missar dagarna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det finns en TRÄFFPÄRM i klubblokalen där du kan anteckna dig om du vill med på ett
evenemang och ev. vilken tid du vill åka mm.
Följ gärna med på mc-träffar så vi kan ta hem några vinster till klubben.
För största klubb osv.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alla medlemmar kommer i början av mars få ett utskick som innehåller protokoll från årsmötet.
Samtidigt kommer den första delen av touringlistan.
Snälla Ni, hjälp touringkommittén med att för dem föreslå roliga och intressanta resmål.
Vänd Er till någon i gruppen och diskutera, - allt är av intresse.
Det kommer också att bifogas en färsk medlemslista och information om vad som är på gång.
                                                                                                        Styrelsen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------