Styrelsen för Vetlanda Motorcykelklubb 2019

Funktion Namn E-post Telefon Mobiltelefon
Ordförande  Henry Stein Henry   0706-074168
Vice ordförande Per-Åke Simonsson 0383–592 59 0738-174282
Kassör  Heinz Ekvall    0706-640089
Vice kassör Annica Pettersson Annica 0383-30935 0708-161534
Sekreterare Anita Rosell Anita   0708-850856
Vice sekreterare Peter Wessberg   0383–16193 0702-639433
Ledamot Andreas Håkansson     0702-312126
Ledamot Christer Nilsson Christer 0383-13205 0730-686551
Ledamot Roger Hall 0383-761633 0706-723320
Suppl. Rolf Johansson Rolf   0722-174379
Suppl. Mikael Jensmark Mikael 0383-50333 0703-988042
         
KontaktmanSMC Henry Stein Henry   0706-074168
 Inte SMC medlem Curt Lindhe Curt   070-5743450
Styrelsemöten 2019
Styrelsemöte kommer att hållas i klubblokalen: den 15/4 kl. 19,00 den 12/8 kl. 19,00
den 4/11 kl. 19,00 och den13/1 2020 kl. 19,00
 
Klubbmöte 2019
Klubbmöte hålls den 28/4 kl.18.00 och den 8/9 kl.18.00 i klubblokalen.
 
Tänk på att klubbmötena är klubbens högsta beslutande instans och att det är
på klubbmötena Du gör Din röst hörd.

Valberedning 2019
Kerstin Lindholm  0380-18935  0701-543086  (sammankallande)
Lars Gustavsson   0383-17069  0706-678401
Göran Pettersson  0383-30935 0704-611563