Verksamhet och om klubben.

Vetlanda Motorcykelklubb bildades 1966.
Men redan under åren 1958-66 fanns många MC-åkare i Vetlanda.
Klubben hade under sina första år flera ordförande först var det Orvar Crona
sedan Henry Stein därefter Stig Söderberg.
Första klubblokalen var i Skärpet.
 Lilla Nydala blev nästa klubblokal som man flytta till efter renovering 1969.
Fram till 1980 var medlemsantalet ganska stort.
Därefter minskade medlemsantalet under en period för att återigen öka
under 90-talet, då med klubblokal Hällinge Station.
Klubbens medlemsantal uppgick till 144 personer under år 2001.
                                2009 var antalet medlemmar nära 190 st.
                                2011 hade klubben ca 185 medlemmar.
                                2013 var det 153 medlemmar i klubben.
                                2014 var klubbens medlemsantal 135.
                                2015 och 2016 var vi cirka 130 medlemmar.
Klubben hade i många år sin klubblokal Fabriksgatan 1c i Vetlanda,

 

2016 flyttade vi till ny klubblokal på Stålvägen 9.
Besök vår klubblokal:
det finns ofta medlemmar på klubben onsdagar från 18.00,
fredag och lördag från 19.00 och söndagar från klockan 15.00.     
Detta gäller då det inte är Mc säsong, men vid dåligt väder finnas
ofta medlemmar där även under denna tid av året..
Så vid regn kolla om någon är i klubblokalen.
Du tänker väl inte låta dem sitta där och "ljuga" för sig själva ??
Medlemsavgiften är för närvarande 250:-
Vill du bli medlem kolla medlemssidan där finns mer uppgifter.
 
Ur stadgarna om klubbens uppgift och verksamhet.
Uppgift:
Klubben har i enlighet med Sveriges MotorCyklister, kallat SMC:s grundstadga till uppgift:
Att som klubb vara anslutet till SMC.
Att verka för motorcyklismens sunda utveckling och tillvarata
sina medlemmars intressen och rättigheter som motorcyklister.
Att drivas helt utan vinstintressen och vara partipolitiskt och religiöst obundet.
Att verka för ett bra och vänligt samarbete med alla medtrafikanter.
Alltid föregå med gott exempel i syfte att höja erkänslan för oss
som är motorcyklister.
Verksamhet:
För att förverkliga sina uppgifter ska klubben bland annat
- samverka med länsorganisationen och övriga i SMC anslutna
  klubbar samt med berörda myndigheter och organisationer inom     
  verksamhetsområdet.
- verka för att medlemmar även ansluter sig till SMC
- anordna resor och utflykter för medlemmarna att kunna deltaga i.
- medverka till att medlemmarna får information om dessa resor och att
  påverka att så många som möjligt deltager.
- anordna festligheter i samband med gemensamma sammankomster.